RSS

Cum poate fi obţinut un exemplar din „Cronica familiei Sezonov”? (1)

24 feb.

Conform WorldCat, care este „cea mai mare reţea din lume privind conţinutul şi serviciile oferite de biblioteci” („the world’s largest network of library content and services”), cel puţin un exemplar din „Cronica familiei Sezonov (1880-1980)” se găseşte în următoarele biblioteci:

1. Abraham Lincoln Presidential Library
Springfield, IL 62701 United States
2. Wisconsin Historical Society 
Madison, WI 53706 United States
3. Library of Congress 
Washington, DC 20540 United States
4. New York Public Library
New York, NY 10018 United States
5. North Dakota State University Library 
Fargo, ND 58102 United States
6. Houston Public Library 
Houston, TX 77002 United States

Putem începe prin a observa că toate aceste mari biblioteci sunt pe teritoriul Statelor Unite ale Americii. Din moment ce eu, locuind în România, nu voi ajunge acolo prea curând, am dorit să aflu dacă există alte opţiuni prin care pot obţine cartea căutată – deci, am trimis un e-mail uneia dintre aceste biblioteci. Am ales-o pe cea din Houston, întrucât în acest oraş a fost publicată „Cronica”.

Mesajul trimis era următorul:

„I am a citizen from Romania who is interested in the „The Sezonov chronicle (1880-1980)” (126 pag.). Published in Houston (TX), this book cannot be obtained from our local libraries. As I’ve found, there are people from the Sezonov family (whose genealogy the book studies) that have it, but I not being in direct relation with any of them and, more than that, having a far linkage with this family, I can’t obtain it by borrowing it.
Given this, I would like to ask three things:
1. What is the copyrights status of this book, given that its author died in 2000? Did the family inherit the intellectual rights on it, does the publisher (Stillbrooke Houston) has them (does it still exists?) or can the book be republished by anyone, without restrictions?
2. Can the book be red on-line? If so, how could I obtain a digital form of it?
3. If not, it is possible to obtain this book by post from the USA in Romania? Is there another solution of obtaining it? What would be the costs to be paid? (I could pay any price that doesn’t surpass 100 dollars)
I am interested in writing a new genealogy of the Sezonov family, but it would be unscientific to write on a subject without having red the prior works that approached the subject.
If none of the upper solutions can work, I will search another way of obtaining it.
I thank you in anticipation for your help.”

Nu voi traduce integral acest mesaj în română. În mare, am scris că: sunt un cetăţean din România interesat să scriu o nouă genealogie a familiei Sezonov, dar ar fi ne-ştiinţific să încep orice astfel de demers până să fi citit lucrările care tratau acest subiect. Din acest motiv, doresc să obţin „Cronica familiei Sezonov”, însă aceasta nu se găseşte în librăriile „de pe la noi”. Deşi unii membri ai familiei – cu care am o legătură îndepărtată – au reuşit să obţină un exemplar, nefiind în relaţie directă (ci numai virtuală) cu oricare dintre aceştia, nu o pot împrumuta de la unul din ei. Scrise fiind acestea, i-am întrebat cu privire la drepturile de autor asupra cărţii (1), dacă există o copie digitală a acesteia (2) ori există alte modalitaţi de a o obţine (3) – care să exceadă un cost de 100 de dolari.

Am primit un răspuns în câteva săptămâni, la 21 februarie 2013. Fireşte, m-a impresionat, însă probabil pentru că sunt obişnuit cu comportamentul birocratic din instituţiile noastre. Răspunsul este semnat Biblioteca Publică Houston (Houston Public Library) dar şi de Biblioteca pentru Genealogie Clayton (Clayton Genealogical Library) din cadrul acesteia.

Trecând peste aspectul drepturilor de autor (tratat aici), răspunsul primit vine în felul următor:

„Dear Tudor Visan-Miu,
Thank you for using Houston Public Library’s eServices.
The book you are requesting is available at HPL’s Clayton Genealogical Library, but unfortunately it cannot be loaned. […..]
2) Regarding online availability of this book – we were not able to find any copies of this book online.
3) Regarding print availability of this book –
A note on the inside cover of the book reads as follows:
„To insure that this work will always be available – unharmed by time – a microfilm of it is placed into the Granite Mountain Records Vault outside Salt Lake City, Utah, by the Genealogical Society of the Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints. The book will also be sent upon demand to the genealogical branches of public libraries.”
The Genealogical Society of the Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints is associated with the Family History Library in Salt Lake City, Utah, as well as with the website www.familysearch.org . There is an entry for this title in the FamilySearch online catalog (https://familysearch.org/search/catalog/230606), but it shows the item as being a book and not a microfilm, and unlike microfilm, books cannot be loaned from the main Family History Library. There are two Family History Centers in Romania (also affiliated with the Family History Library) that might be able to assist you further – click here for more information: https://familysearch.org/locations/centerlocator?c=City&s=State&p=Postal+Code&n=Romania. Lastly, the note on the inside cover of the book does not indicate who would be „sending out copies of the book upon demand to the genealogical branches of public libraries” (presumably it would be the author/publisher).

The author/publisher information in the book reads as follows:
Compiled and published by:
Emmanuel Sezonov
5303 Stillbrooke
Houston, TX 77096
USA
Printer in USA, 1980
(Note: Stillbrooke is the name of a street in Houston, not the name of the publisher.)

This book is also in the U.S. Library of Congress. The Library of Congress Catalog Number is 82-132383.
Photocopies made through our Email Reference Service are charged at the rate of $1.00 per page, and there are 126 pages in this book, so that would appear to exceed your maximum amount allowed. We have included a copy of the Clayton Library Researchers List, which provides the names and contact information of local area private researchers who may be able to make the photocopies for you at a lesser rate (photocopies made in-person by library users are only $0.15 per page). However, you would have to contact these researchers directly to see if they are willing to assist you and to make any payment arrangements. (The Clayton Library Researchers List is attached to this email for your convenience.)
There might be other local genealogical groups that would be willing to make photocopies for you and send them to you at low cost. For example, you might try the genealogical group „Random Acts of Genealogical Kindness” to see if they have volunteers in the Houston area who would be able to assist you in getting the pages from the book at a lesser rate. Here is their website:

Random Acts of Genealogical Kindness
http://raogk.wikia.com/wiki/Random_Acts_of_Genealogical_Kindness_Wiki

Lastly, you might see if a used copy of the book is available on Amazon.com or other online bookstores.
We hope this information is useful to you.
Best regards, HPL eServices / Clayton Library”

Traducerea în română:

„Dragă Tudor Vişan-Miu,
Îţi mulţumim pentru că ai folosit eServiciile Bibliotecii Publice Houston.
Cartea pe care o soliciţi este valabilă la Biblioteca Genealogică Clayton a Bibliotecii Publice Houston (HPL’s Clayton Genealogical Library), dar din păcate nu poate fi dată spre împrumutat. […..]
2) Privind valabilitatea on-line a cărţii – nu am reuşit să găsim copii a acesteia pe Internet.
3) Privind valabilitatea în tipar a cărţii  –
Într-o notă de pe coperta din interior a cărţii autorul observă după cum urmează:
„Pentru a asigura ca această lucrare va fi întotdeauna accesibilă – neatinsă de trecerea timpului – un microfilm a ei a fost dată spre păstrare în Arhiva din Munţii de Granit  (Granite Mountain Records Vault) din afara Salt Lake City, Utah, de către Societatea Genealogică a Bisericii lui Iisus Hristos şi sfinţilor de apoi. De asemenea, cartea va fi expediată la cerere către filialele genealogice ale bibliotecilor publice.”
Societatea Genealogică a Bisericii lui Iisus Hristos şi sfinţilor de apoi este asociată cu Biblioteca Istoria Familiei (Family History Library) din Salt Lake City, Utah, precum şi cu website-ul www.familysearch.org . Este o pagină dedicată acestui titlu în catalogul online al FamilySearch (https://familysearch.org/search/catalog/230606), dar acesta prezintă obiectul ca un obiect ci nu drept un microfilm şi, cu deosebire de microfilmuri, cărţile nu pot fi date spre împrumut de către principala Bibliotecă a Istoriei Familiei. Sunt două centre pentru istoria familiei în România (de asemenea afiliate cu Biblioteca Istoriei Familiei – Family History Library) care ar putea să te ajute mai mult – click pe următorul link pentru mai multe informaţii: https://familysearch.org/locations/centerlocator?c=City&s=State&p=Postal+Code&n=Romania. În fine, nota din coperta interioară a cărţii nu precizează cine va „trimite copii ale cărţii în urma unei cereri către filialele genealogice ale librăriilor publice” (probabil autorul/editora).

Informaţiile privind autorul/editura sunt date în care în felul următor:
Compilată şi publicată de Emmanuel Sezonov
5303 Stillbrooke
Houston, TX 77096
SUA
Tipărită în SUA, 1980
(Notă: Stillbrooke este numele unei străzi în Houston şi nu a editurii.)

Cartea este de asemenea valabilă la Biblioteca Congresului Statelor Unite, având numărul de catalog 82-132383.
Fotocopii realizate prin serviciul nostru de referinţă prin e-mail sunt taxate cu 1,00 $ pe pagină, şi deoarece cartea are 126 de pagini, se pare că costul final excede valoarea maximă pe care vi-o puteţi permite. Am ataşat acestui mail o copie a Listei de cercetători a Bibliotecii Clayton, care cuprinde numele şi date de contact a cercetători privaţi locali care ar putea să realizeze fotocopii pentru dvs. la un cost mai redus (fotocopii realizate în persoană de utilizatorii bibliotecii sunt taxate la numai 0,15 $ pe pagină ). Totuşi, trebuie să contactaţi aceşti cercetători în mod direct pentru a verifica dacă sunt dispuşi să vă ajute ori să facă aranjamente privind preţul.
Ar mai fi şi alte grupuri genealogice care ar fi dispuse să realizeze fotocopii pentru dvs. şi să vi le expedieze la un cost redus. Spre exemplu, puteţi contacta grupul genealogic „Random Acts of Genealogical Kindness” („Acte spontane de caritate genealogică”) pentru a verifica dacă au voluntari în zona oraşului Houston care ar fi dispuşi să vă ajute în a obţine paginile cărţii la un preţ mai redus. Acesta este website-ul lor:

Random Acts of Genealogical Kindness
http://raogk.wikia.com/wiki/Random_Acts_of_Genealogical_Kindness_Wiki

În fine, aţi putea verifica dacă un exemplar deja folosit a cărţii este valabil la Amazon.com sau alte librării virtuale.
Sperăm că aceste informaţii v-au fost de folos.
Toate cele bune, HPL eServicii / Biblioteca Clayton”

Comentarii: Din răspunsul primit de la Biblioteca Publică Houston rezultă mai multe soluţii pentru a obţine cartea:

1) Microfilm: În pofida notei date de autorul cărţii (Emmanuel Sezonov), chiar site-ul FamilySearch (afiliat cu Societatea Genealogică a Bisericii Mormone) precizează că „Nu există vreun microfilm a acestei cărţi” („There are no film notes available for this title”):

Microfilm

2) Filialele din România a Bibliotecii Istoriei Familiei: o filială se află la Ploieşti (Centrul de Genealogie Ploieşti – Rudului nr. 19; telefon: 4044 196 126), alta în Bucureşti (Centru de Genealogie Mihai Bravu – Şoseaua Mihai Bravu, nr. 495-497; telefon: 4016 157 702).

3) Fotocopii prin biblioteci publice: în cazul Houston Public Library, o asemenea fotocopie costă 126 $; dacă vă permiteţi, puteţi recurge la această metodă de achiziţionare a cărţii.

4) Fotocopii prin cercetători independenţi: majoritatea celor din lista transmisă de Biblioteca Publică Houston activează, fireşte, în Houston. Voi transmite acest document ((pe mailul indicat) oricui îmi va solicita acest lucru.

5) Fotocopii prin grupuri genealogice: gruparea „Random Acts of Genealogical Kindnesss” are o filială principală pentru Statele Unite ale Americii (aici) şi o alta internaţională (aici).

6) Site-uri pentru shopping online: găsisem cândva un exemplar a cărţii pe Ebay dar, având un preţ destul de ridicat, am amânat orice decizie de a o cumpăra şi, la scurt timp, oferta a dispărut (item 350276142998); la momentul actual, pe Amazon.co.uk nu este nici un exemplar al cărţii valabil („Currently unavailable”).

7) Există, fireşte, oricând opţiunea de a împrumuta această carte de la orice cunoştinţă a dvs. care se află în posesia ei.

Vă voi ţine la curent cu demersurile mele de a-mi procura un exemplar care nu se găseşte în librării, ci doar în biblioteci, şi nu de pe la noi, ci în S.U.A.!

P.S.: This article can be found in English, here

 

Etichete: , , , , , , , ,

2 răspunsuri la „Cum poate fi obţinut un exemplar din „Cronica familiei Sezonov”? (1)

  1. tudorvisanmiu

    februarie 24, 2013 at 5:37 pm

    Reblogged this on tudorvisanmiu.

     

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

 
%d blogeri au apreciat: