RSS

Cuprinsul cărţii

VOLUMUL I

Prefaţă de Valentin Popovici……………………………………………………………………. xxiii

Prefaţa autorului la prima ediţie…………………………………………………………………… 3

Prefaţa editorului coordonator la prezenta ediţie…………………………………………….. 7

Cuvânt înainte de dr. Marius David Cruceru………………………………………………… 9

Introducere………………………………………………………………………………………………. 13

Capitolul 1

Întemeierea şi activitatea Bisericii Baptiste Germane din Bucureşti……………….17

Biografia primilor baptişti…………………………………………………………………….17

Întemeierea bisericii baptiste germane…………………………………………………… 18

Activitatea evanghelistică şi misionară………………………………………………….. 21

Cumpărarea unei case de rugăciune……………………………………………………… 24

Vizita lui Oncken……………………………………………………………………………….. 25

Lucrări, iniţiative şi realizări……………………………………………………………….. 26

Capitolul 2

Primul început al credinţei baptiste în Transilvania şi răspândirea în Bihor…… 29

Înfiinţarea bisericii baptiste din Salonta Mare……………………………………….. 30

Înclinaţia calvinistă…………………………………………………………………………….. 33

Mihaly Cornya…………………………………………………………………………………… 33

Primele biserici baptiste române în Bihor……………………………………………… 36

Înfiinţarea cercului Bihor…………………………………………………………………….. 47

Statistica din 1893 …………………………………………………………………………….. 48

Statistica din 1910………………………………………………………………………………. 49

Capitolul 3

Pătrunderea şi răspândirea baptismului în părţile Aradului…………………………. 50

Înfiinţarea bisericii din Curtici…………………………………………………………….. 51

Transmiterea făcliei credinţei baptiste la Luguzău………………………………….. 54

Înfiinţarea bisericii din Buteni……………………………………………………………… 54

Lucrarea misionară a centrului de la Curtici………………………………………….. 57

Activitatea misionară de la Buteni………………………………………………………… 60

Începutul în oraşul Arad……………………………………………………………………… 61

Vizitele şi lucrarea misionarilor Cornea şi Meyer…………………………………… 63

Sprijinul bihorenilor……………………………………………………………………………. 64

Capitolul 4

Pătrunderea şi răspândirea credinţei baptiste în părţile Clujului…………………… 67

Primul baptist la Cluj………………………………………………………………………….. 67

Prezenţa predicatorului Karoly Popp la Cluj………………………………………….. 68

Întemeierea altor biserici maghiare……………………………………………………….. 69

Primul român convertit……………………………………………………………………….. 70

Înfiinţarea bisericii din Gârbău……………………………………………………………. 71

Lucrarea misionară de răspândire a credinţei baptiste în Ardeal ……………… 73

Dezbinarea pe teme mileniste din 1908. ………………………………………………. 76

Primii baptişti români în Cluj. Înfiinţarea bisericii din Cluj-Mănăştur…….. 77

Răspândirea credinţei în satele de pe Târnave……………………………………….. 79

Capitolul 5

Începuturile credinţei baptiste în Dobrogea………………………………………………… 90

Puntea de legătură cu vechii anabaptişti……………………………………………….. 91

Primii emigranţi baptişti. Înfiinţarea bisericii baptiste

din Cataloi…………… 92

Întemeierea bisericii din Tulcea……………………………………………………………. 94

Lucrarea între români. Biserica din Cernavodă……………………………………… 99

Lucrarea baptistă germană…………………………………………………………………..101

Expulzarea lui Maxa Comloşanu…………………………………………………………101

Centrul misionar Arabagii…………………………………………………………………. 102

Vizita lui Vasile Berbecar în Dobrogea………………………………………………… 103

Pionierul lucrării misionare între români, Radu Taşcă………………………….. 103

Capitolul 6

Începuturile bisericii baptiste române la Bucureşti…………………………………….. 105

O primă încercare neizbutită……………………………………………………………… 105

Un nou început românesc nomad……………………………………………………….. 106

Lucrarea de ajutorare a bisericii germane…………………………………………….. 106

Înfiinţarea unei biserici baptiste române……………………………………………… 107

Vizita transilvănenilor. Ordinarea………………………………………………………. 108

Lucrarea din anii 1914 şi 1915…………………………………………………………… 109

Activitatea desfăşurată în timpul războiului întregirii…………………………….111

Peregrinajul. Dezvoltarea…………………………………………………………………….111

Riscurile pastoratului lui Constantin Adorian……………………………………… 112

Primul diaconat. Ioan Branea………………………………………………………………114

Contribuţia bisericii la Unirea cea Mare……………………………………………… 115

Capitolul 7

Răspândirea credinţei baptiste în România veche……………………………………….116

Primii credincioşi baptişti. Biserica din Jegălia………………………………………116

Biserica din Brăila…………………………………………………………………………….. 121

Biserica din Craiova………………………………………………………………………….. 124

Capitolul 8

Începuturile baptiste în Bucovina…………………………………………………………….. 127

Situaţia politică a Bucovinei………………………………………………………………. 127

Urmaşi ai unor refugiaţi anabaptişti……………………………………………………. 128

Răspândirea de Biblii………………………………………………………………………… 129

Lucrarea din Pătrăuţii de Jos……………………………………………………………… 129

Botezul din 1913………………………………………………………………………………. 130

Onofrei Calancea şi Gheorghe Păduche………………………………………………. 131

Dumitru Hodoroabă şi lucrarea lui…………………………………………………….. 132

Convertirile din Crasna Putnei………………………………………………………….. 134

Loghin Motrescu, predicatorul cu două ordinări………………………………….. 135

Prima conferinţă baptistă din Bucovina………………………………………………. 136

Statistica din anul 1918……………………………………………………………………… 136

Activitatea în anul 1919…………………………………………………………………….. 137

Pregătirea unor noi predicatori…………………………………………………………… 138

Capitolul 9

Începutul baptist contemporan în Ardeal………………………………………………….. 140

Fondarea bisericii germane din Braşov. Lucrarea lui Anton Novak………… 140

Începutul bisericii maghiare din Braşov………………………………………………..143

Întemeierea bisericii germane din Sibiu……………………………………………….. 144

Începutul bisericii române din Sibiu……………………………………………………..147

Alte biserici române……………………………………………………………………………148

Biserica germană din Orăştie…………………………………………………………….. 150

Începuturile de pe Valea Mureşului………………………………………………………151

Începuturile dinspre Valea Crişului Alb………………………………………………. 153

Lucrarea pe Valea Haţegului……………………………………………………………… 154

Lucrarea din Hunedoara în discuţia conferinţei de la Lugoj………………….. 155

Capitolul 10

Pătrunderea şi răspândirea credinţei baptiste în Banat……………………………….. 157

Fondarea bisericii germane din Timişoara…………………………………………… 157

Lucrarea pastorului Ştefan Igna în Banat…………………………………………….. 159

Dezvoltarea lucrării în Severin…………………………………………………………….161

Înfiriparea credinţei baptiste în Caraş…………………………………………………. 163

Dezvoltarea lucrării în Caraş……………………………………………………………… 166

Pătrunderea credinţei baptiste în Clisura Dunării………………………………….167

Primele prigoane locale……………………………………………………………………….169

Lucrarea română în Timiş-Torontal……………………………………………………..171

Capitolul 11

Recunoaşterea confesională din anul 1905………………………………………………… 180

Starea de credinţă „ilicită”…………………………………………………………………. 180

Prevederile Legii XLIII din 1895………………………………………………………..181

Intervenţia lui Heinrich Meyer şi cauza nereuşitei………………………………… 183

Reluarea intervenţiei prin Lajos Balogh şi Andreas Udvarnoki………………. 184

Actul de recunoaştere……………………………………………………………………….. 185

Despărţirea în recunoscuţi şi nerecunoscuţi…………………………………………. 186

Consecinţele recunoaşterii…………………………………………………………………. 188

Capitolul 12

Cultul şi imnologia…………………………………………………………………………………. 190

Structura serviciilor divine………………………………………………………………… 190

Aplicarea simbolurilor……………………………………………………………………….. 192

Serviciile ocazionale……………………………………………………………………………194

Istoricul cărţilor de cântări………………………………………………………………….195

Mihai Brumar………………………………………………………………………………….. 197

Corurile şi fanfarele………………………………………………………………………….. 198

Vasile Berbecar…………………………………………………………………………………. 201

Capitolul 13

Literatura şi misionarismul……………………………………………………………………… 204

Răspândirea Bibliei în limba romană………………………………………………….. 204

Publicaţiile periodice. Revistele………………………………………………………….. 206

Lucrări de literatură………………………………………………………………………….. 208

Gheorghe Slăv, dascălul de la Aciuţa………………………………………………….. 212

Caracterizarea misionarismului…………………………………………………………….214

Teodor Sida……………………………………………………………………………………… 215

Gheorghe Florian……………………………………………………………………………….218

Capitolul 14

Misiunea în străinătate a baptiştilor din Transilvania………………………………… 220

Misiunea lui Radu Taşcă în Dobrogea………………………………………………… 220

Lucrarea lui Maxa Comloşan în Dobrogea………………………………………….. 222

Misiunea lui Avram Barbu în Bulgaria……………………………………………….. 222

Viaţa lui Avram Barbu………………………………………………………………………. 224

Vizita lucrătorilor Teodor Sida şi Gheorghe Slăv la Bucureşti………………… 226

Misiunea lui Mihai Munteanu la Cernavodă……………………………………….. 228

Capitolul 15

Conferinţe pastorale……………………………………………………………………………….. 230

Prima conferinţă. Oradea, 30 decembrie 1893……………………………………… 231

Conferinţa a doua. Salonta, 16-18 aprilie 1894…………………………………….. 231

Conferinţa a treia. Tulca, 18-20 aprilie 1895………………………………………. 232

Conferinţa a patra. Curtici, 26-28 septembrie 1899…………………………….. 233

Conferinţa a cincea. Buteni, 7-14 aprilie 1900……………………………………… 233

Conferinţa a şasea. Tulca, 7-9 aprilie 1902………………………………………….. 234

Conferinţa a şaptea. Curtici, 3-4 decembrie 1903………………………………… 235

Conferinţa a opta. Tulca, 24-26 aprilie 1904……………………………………….. 235

Conferinţa a noua. Curtici, 1-3 august 1904……………………………………….. 236

Conferinţa a zecea. Şiria, 8-10 noiembrie 1904……………………………………. 237

Conferinţa a unsprezecea. Talpoş, 14-17 ianuarie 1908…………………………. 237

Conferinţa a douăsprezecea. Tăut, 18-19 mai 1908………………………………. 238

Conferinţa a treisprezecea. Budapesta, 11-14 ianuarie 1909…………………… 239

Conferinţa a paisprezecea. Tulca, 10-13 ianuarie 1910………………………….. 240

Conferinţa a cincisprezecea. Curtici, 21-22 septembrie 1910…………………. 241

Conferinţa a şaisprezecea. Tăut, 8-9 noiembrie 1910……………………………. 242

Conferinţa a şaptesprezecea. Curtici, 7-9 septembrie 1911…………………….. 242

Conferinţa a optsprezecea. Buteni, 16-18 noiembrie 1912……………………… 243

Conferinţa a nouăsprezecea. Tulca, 22-24 octombrie 1913……………………. 243

Conferinţa a douăzecea. Lugoj, 15-17 august 1917……………………………….. 244

Prima conferinţă din România veche. Bucureşti, 25-27 decembrie 1913…. 244

A doua conferinţă din România veche. Bucureşti, 1-2 noiembrie 1914……. 245

A treia conferinţă din România veche. Bucureşti, 1-2 ianuarie 1916………. 245

Primul Congres Baptist European, Berlin, 29 august-3 septembrie 1908… 246

Capitolul 16

Baptiştii români în diaspora…………………………………………………………………….. 247

Bisericile din statul Ohio…………………………………………………………………… 247

Bisericile din statul Michigan……………………………………………………………. 249

Bisericile din statul Pennsylvania……………………………………………………….. 249

Bisericile din statul Indiana……………………………………………………………….. 250

Bisericile din statul Illinois………………………………………………………………….251

Predicatori însemnaţi în America……………………………………………………….. 252

Literatura. Revista……………………………………………………………………………. 254

Asociaţia Baptistă Română………………………………………………………………… 255

Baptiştii români din Ucraina şi Basarabia……………………………………………. 256

VOLUMUL II

Recunoaştere şi mulţumire………………………………………………………………………. 267

Prefaţă…………………………………………………………………………………………………… 269

Introducere…………………………………………………………………………………………….. 273

Capitolul 1

Situaţia bisericească şi confesională a baptiştilor la finele marelui război……… 279

Situaţia de drept a bisericilor baptiste…………………………………………………. 279

Starea spirituală……………………………………………………………………………….. 280

Lipsa Bibliilor şi a cărţilor de cântări………………………………………………….. 282

Bărbaţi însemnaţi, cu formaţie de conducători…………………………………… 283

Lipsa legăturilor de conlucrare bisericească între provincii…………………….. 284

Statistica anului 1919………………………………………………………………………… 285

Dezorganizarea financiară…………………………………………………………………. 286

Lacuna cunoştinţelor despre baptişti din partea autorităţilor…………………. 287

Capitolul 2

Organizarea confesională. Formarea Uniunii Baptiste……………………………….. 288

Primele acţiuni de organizare…………………………………………………………….. 288

Conferinţa ad-hoc de la Buteni………………………………………………………….. 289

Precongresul de la Bucureşti………………………………………………………………. 291

Primul Congres ţinut la Buteni………………………………………………………….. 292

Adoptarea statutului organic……………………………………………………………… 294

Capitolul 3

Activitatea misionară şi evanghelistică……………………………………………………… 295

Reorganizarea cercurilor bisericeşti…………………………………………………….. 296

Regula: fiecare păstor, un botezător……………………………………………………. 298

Intensificarea afirmării crezului baptist……………………………………………….. 298

Vizitele misionare în grupuri……………………………………………………………… 300

Statistica unei decade………………………………………………………………………… 302

Capitolul 4

Fondarea organizaţiilor intermediare de misiune şi reprezentare………………… 305

Comunitatea Bisericească Maghiară Oradea………………………………………… 306

Greşeala ministrului Octavian Goga…………………………………………………… 306

Comunitatea Bisericească Baptistă Arad……………………………………………… 307

Comunitatea Bisericească Română Oradea………………………………………….. 308

Comunitatea Bisericească Baptistă Chişinău-Basarabia…………………………. 309

Comunitatea Bisericească Baptistă Germană Tarutino, Basarabia………….. 309

Comunitatea Germană Sibiu……………………………………………………………… 309

Comunitatea Bisericească Alba Iulia…………………………………………………….310

Comunitatea Bisericească Baptistă Cluj………………………………………………..310

Convenţia Baptistă din vechiul regat…………………………………………………….310

Comunităţile apărute sub „regimul deciziilor”……………………………………….311

Capitolul 5

Literatura şi imnografia………………………………………………………………………….. 313

Planul lucrativ din chemarea adoptată în cadrul Conferinţei ad-hoc………..314

Reviste apărute…………………………………………………………………………………..314

Cărţile de cântări……………………………………………………………………………….317

Cărţile de cântări cu note……………………………………………………………………318

Cărţi, broşuri, tractate………………………………………………………………………..319

Calendarul Poporului Creştin………………………………………………………………321

Calendarul biblic………………………………………………………………………………. 322

Capitolul 6

Fondarea şi activitatea Seminarului Teologic Baptist…………………………………. 323

Referatul lui Radu Taşcă de la Primul Congres……………………………………. 324

Hotărârea fondării Seminarului…………………………………………………………. 325

Începerea cursurilor la Buteni. Temeiul legal……………………………………….. 325

Peregrinajul la Arad şi Bucureşti………………………………………………………… 326

Referatul lui Constantin Adorian……………………………………………………….. 328

Aprobarea aşezării Seminarului la Bucureşti……………………………………….. 330

Imobilul din Strada Berzei, nr. 29………………………………………………………..331

Criza din 1931-1932. Redeschiderea Seminarului în 1933…………………….. 332

Acţiuni pentru primirea recunoaşterii…………………………………………………. 332

Şcoala de fete…………………………………………………………………………………… 333

Lista directorilor. Profesorii. Activitatea……………………………………………… 334

Desfiinţarea sub antonescieni. Confiscarea imobilului…………………………… 335

Capitolul 7

Prima prigoană din 1920-1921 şi lupta pentru libertate……………………………… 347

Primele reacţii adverse………………………………………………………………………. 348

Diverse ordine de persecuţie………………………………………………………………. 349

Oficializarea prigoanei………………………………………………………………………..352

Complicaţiile ordinului nr. 15831/1921………………………………………………..357

Intervenţiile din Cameră şi Senat…………………………………………………………359

Alte faze ale prigoanei: intervenţia la Tache Ionescu………………………………361

Ordinele de încetare a prigoanei…………………………………………………………. 363

Capitolul 8

A doua prigoană, 1923-1924. Lupta pentru libertate…………………………………. 365

Cauzele ineficacităţii ordinelor de libertate………………………………………….. 366

Inerţia persecuţiei…………………………………………………………………………….. 367

Conturul celei de-a doua prigoane……………………………………………………… 370

Campania prigonitoare prin intermediul presei……………………………………. 372

Duplicitatea Ministerului Cultelor……………………………………………………… 373

Delegaţia Alianţei Mondiale Baptiste la Nicolae Titulescu……………………. 375

Prigoana adusă în discuţia Congresului Alianţei, la Stockholm……………….376

O nouă intervenţie a lui Nicolae Titulescu………………………………………….. 377

Ordinul de încetare a prigoanei………………………………………………………….. 377

Capitolul 9

A treia prigoană 1925-1927. Lupta pentru libertate……………………………………. 379

Cazuri de nerespectare a ordinului……………………………………………………… 380

Decizia nr. 5734/1925. Începutul unor noi persecuţii……………………………. 381

Conturul prigoanei…………………………………………………………………………… 382

Memoriile Uniunii……………………………………………………………………………. 386

Acţiunile Alianţei…………………………………………………………………………….. 387

Contraofensiva internă………………………………………………………………………. 389

Petiţia către regina Maria………………………………………………………………….. 390

Reclamaţia către Liga Naţiunilor……………………………………………………….. 391

Rezoluţia de la Chicago…………………………………………………………………….. 392

Încetarea prigoanei……………………………………………………………………………. 393

Capitolul 10

Evoluţia recunoaşterii şi legiferarea drepturilor confesionale………………………. 394

Hotărârea Înaltei Curţi de Casaţie……………………………………………………… 395

Referatul ministrului Cultelor şi Artelor……………………………………………… 396

Jurnalul Consiliului de Miniştri nr. 2680……………………………………………. 398

Decizia de aprobare a statutului…………………………………………………………. 399

Continuarea intervenţiilor pentru legiferare…………………………………………. 401

Formula din proiectul legii………………………………………………………………… 401

Agitaţia duşmanilor baptiştilor…………………………………………………………… 402

Discuţia din Senat……………………………………………………………………………. 403

Apărarea conducătorilor baptişti…………………………………………………………. 408

Articolul 53 din legea votată………………………………………………………………. 409

Capitolul 11

Uneltirile episcopului Grigorie Comşa de la Arad în vederea persecutării baptiştilor………………………………………………………………411

Intervenţii pentru interzicerea folosirii termenului de biserică şi cult………. 412

Dispoziţii ca preoţii să urmărească şi să intenteze

procese împotriva predicatorilor baptişti……………………………………………… 415

Atacul şi împiedicarea ţinerii botezurilor………………………………………………416

Contestarea trecerilor făcute………………………………………………………………..417

Vrăjmăşie şi calomniere împotriva predicatorilor……………………………………419

Promovarea acţiunilor de spionare a baptiştilor……………………………………. 420

Neadevăruri şi calomnii proferate de episcop……………………………………….. 421

Îndemnuri directe la persecuţia şi extirparea baptiştilor………………………… 424

Sprijinul Ministerului de Interne………………………………………………………… 424

Părerea dr. Petru Groza…………………………………………………………………….. 424

Capitolul 12

Lucrarea desfăşurată în Muntenia, Oltenia şi Dobrogea…………………………….. 433

Lucrarea bisericii germane…………………………………………………………………. 434

Avântul bisericii române……………………………………………………………………. 434

Formarea altor biserici baptiste în Bucureşti………………………………………… 436

Răspândirea credinţei baptiste în judeţul Ilfov…………………………………….. 443

Statistica din judeţul Ilfov………………………………………………………………….444

Pătrunderea credinţei baptiste în judeţul Teleorman……………………………..444

Începuturile baptiste în judeţul Prahova……………………………………………… 447

Lucrarea din judeţul Ialomiţa…………………………………………………………….. 450

Dezvoltarea lucrării din Dobrogea……………………………………………………….453

Activitatea din Oltenia……………………………………………………………………… 458

Capitolul 13

Activitatea bisericilor baptiste din Banat………………………………………………….. 461

Progresul din judeţul Caraş……………………………………………………………….. 462

Creşterea înregistrată în judeţul Severin……………………………………………… 467

Lucrarea din judeţul Timiş-Torontal…………………………………………………… 472

Înfiinţarea de comunităţi bisericeşti……………………………………………………. 477

Capitolul 14

Activitatea bisericilor baptiste din Crişana şi Maramureş…………………………… 478

Lucrarea bisericească desfăşurată în judeţul Arad…………………………………. 478

Misionarismul de pe Valea Crişului……………………………………………………. 487

Lucrarea din judeţele Bihor şi Sălaj…………………………………………………….. 489

Starea bisericilor baptiste din Maramureş……………………………………………. 495

Situaţia creată de Dictatul de la Viena………………………………………………… 495

Capitolul 15

Desfăşurarea lucrării baptiste în Ardeal……………………………………………………. 497

Lucrarea în judeţele nordice………………………………………………………………. 498

Lucrarea din judeţele răsăritene………………………………………………………….. 506

Viaţa bisericească a judeţelor sud-vestice……………………………………………… 512

Lucrarea din centrul Ardealului ………………………………………………………….515

Lucrarea de răspândire a credinţei baptiste în judeţele sud-estice…………….516

Efectele Dictatului de la Viena…………………………………………………………….519

Capitolul 16

Răspândirea şi activitatea baptiştilor din Bucovina, Moldova şi Basarabia…….521

Lucrarea din Bucovina………………………………………………………………………. 522

Lucrarea din Moldova………………………………………………………………………. 528

Lucrarea din Basarabia……………………………………………………………………… 534

Capitolul 17

Statistici şi organizaţii lucrative confesionale…………………………………………….. 536

Statistica din 1921 împărţită pe naţionalităţi…………………………………………537

Statistica generală a membrilor…………………………………………………………….537

Statistica bisericilor şi a predicatorilor…………………………………………………..539

Statistica din 1921 a baptiştilor români, împărţită pe cercurile misionare…539

Statistica anului 1942 împărţită pe provincii………………………………………… 541

Organizarea Uniunii Tineretului Baptist…………………………………………….. 542

Organizarea Uniunii Şcolilor Duminicale Baptiste………………………………. 544

Organizarea Uniunii Femeilor Baptiste……………………………………………….. 545

Orfelinatele baptiste de la Oradea………………………………………………………. 545

Orfelinatul de la Prilipeţ…………………………………………………………………… 546

Orfelinatul din Lupeni……………………………………………………………………… 547

Orfelinatul din Simeria…………………………………………………………………….. 547

Cursurile biblice de împrospătare……………………………………………………….. 548

Capitolul 18

Relaţiile cu baptiştii din străinătate…………………………………………………………..550

Vizite ale reprezentanţilor Alianţei……………………………………………………….550

Vizite şi acţiuni ale bordului de misiune din S.U.A………………………………..557

Alte vizite importante……………………………………………………………………….. 560

Vizite ale conducătorilor români în străinătate…………………………………….. 563

Capitolul 19

Replierile organizatorice. Sciziunea din 1932-1935. Statutele……………………… 566

Nerecunoaşterea Uniunii……………………………………………………………………. 566

Reînfiinţarea şi restructurarea Uniunii………………………………………………… 568

A doua restructurare a Uniunii………………………………………………………….. 568

Schimbarea titlului Uniunii…………………………………………………………………569

Sciziunea din 1932-1935……………………………………………………………………..569

Încercări neizbutite de reunire……………………………………………………………. 571

Întrunirea de la Bucureşti. Comitetul unirii şi reorganizării………………….. 572

Realizarea unirii în Congresul de la Arad…………………………………………… 573

Succesiunea statutelor…………………………………………………………………………574

Capitolul 20

Prigoana a patra. Lupta pentru libertate…………………………………………………… 579

Acţiuni antemergătoare prigoanei………………………………………………………. 579

Decizia nr. 114119/1933. Temeiul prigoanei………………………………………… 581

Scopul tainic al deciziei…………………………………………………………………….. 582

Mecanismul de aplicare a deciziei………………………………………………………. 585

Dimensiunile persecuţiei sub decizie…………………………………………………… 586

Reacţia Uniunii vechi……………………………………………………………………….. 587

Reacţia Uniunii noi…………………………………………………………………………… 588

Intervenţia Alianţei Mondiale Baptiste……………………………………………….. 589

Încetarea prigoanei……………………………………………………………………………. 589

Capitolul 21

Aspecte interne diferite. Ruperea şi formarea penticostalilor………………………..591

Nuanţa predestinării la baptiştii din Ardeal…………………………………………..591

Trihotomia baptiştilor germani şi ruşi…………………………………………………. 592

Tendinţa episcopaliană la unii baptişti maghiari…………………………………… 593

Rugăciunea comună în bisericile din Bihor………………………………………….. 593

Diferenţierea în formele liturgice……………………………………………………….. 594

Actul binecuvântării copiilor, neîntâlnit în bisericile din Banat……………….595

Păreri diferite asupra misiunii.

Formarea Societăţii Misionare pentru Străinătate………………………………… 596

Ruptura înregistrată în biserica din Păuliş. Înfiinţarea penticostalismului.. 597

Capitolul 22

Prigoana a cincea, 1937. Lupta pentru libertate…………………………………………. 599

Înmulţirea cazurilor izolate………………………………………………………………… 599

Intervenţiile lui Rushbrooke la Bucureşti…………………………………………….. 600

Apariţia Deciziei nr. 4781/1937. Noul val de prigoană………………………….. 601

Mecanismul de aplicare a deciziei………………………………………………………. 602

Scopul ascuns al deciziei……………………………………………………………………. 603

Formele de persecuţie preliminară………………………………………………………. 603

Acţiunile de apărare întreprinse de Uniune…………………………………………. 604

Protestul Congresului al XVIII-lea…………………………………………………….. 606

Intervenţiile din străinătate……………………………………………………………….. 607

Suspendarea Deciziei nr. 4781/1937……………………………………………………. 608

Capitolul 23

Prigoana a şasea, 1938. Lupta pentru libertate……………………………………………610

Şicanări prevestitoare ale unei noi prigoane…………………………………………..611

Vizita şi intervenţiile făcute de dr. Rushbrooke……………………………………..611

Apariţia Deciziei nr. 26208/938…………………………………………………………. 612

Scopul oprimant al deciziei………………………………………………………………….613

Protestul Comunităţii Baptiste Române din Oradea………………………………613

Acţiunile de apărare desfăşurate de Uniune…………………………………………..614

Efectele asupritoare. Închiderea tuturor bisericilor baptiste……………………..617

Suspendarea deciziei…………………………………………………………………………..619

Capitolul 24

Prigoana a şaptea, 1939. Lupta pentru libertate…………………………………………. 621

Fluctuaţia situaţiilor politice………………………………………………………………. 621

Intervenţii pentru recunoaşterea statutului…………………………………………… 622

Apariţia Deciziei nr. 31999/939. O nouă prigoană……………………………….. 622

Acţiunile de apărare ale Uniunii………………………………………………………… 625

Schimbarea de guvern. O nouă amânare a deciziei………………………………. 627

Încetarea prigoanei……………………………………………………………………………. 627

Apariţia Deciziei nr. 5657 1940 cu aprobarea statutului

şi abrogarea Deciziei nr. 31999/939…………………………………………………….. 628

Reacţia persecutorilor……………………………………………………………………….. 629

Capitolul 25

Prigoana a opta, 1941-1944. Desfiinţarea confesiunii baptiste…………………….. 631

Primele decizii de desfiinţare……………………………………………………………… 631

Memoriul Uniunii…………………………………………………………………………….. 632

Schimbarea ministrului şi suspendarea deciziilor………………………………….. 633

O nouă schimbare de ministru…………………………………………………………… 634

Pregătirea prigoanei………………………………………………………………………….. 635

Decizia de retrogradare……………………………………………………………………… 635

O nouă decizie de înăsprire a persecuţiei…………………………………………….. 636

Decretul de desfiinţare………………………………………………………………………. 637

Acţiunea de deportare a baptiştilor la Bug, în Transnistria……………………. 639

Intervenţiile de apărare……………………………………………………………………… 640

Al doilea decret-lege de desfiinţare……………………………………………………… 642

Câteva aspecte ale prigoanei………………………………………………………………. 642

Capitolul 26

Activitatea în ilegalitate………………………………………………………………………….. 644

Acţiunile de demascare a propagandei de reconvertire………………………….. 644

Zădărnicirea acţiunii lui Ioan Ungureanu şi a lui Alexandru Ruja…………. 646

Rezistenţa pasivă şi continuarea activităţilor religioase în ascuns……………. 647

Sfidarea tuturor publicaţiilor şi scrierilor antibaptiste……………………………. 649

Ajutorarea credincioşilor aflaţi prin temniţe………………………………………… 649

Respingerea momelilor. Căderea unora……………………………………………….. 650

Activităţi spirituale făcute în ascuns…………………………………………………….651

Continuarea susţinerii orfelinatului de la Prilipeţ…………………………………. 653

Perseverarea generală………………………………………………………………………… 653

Capitolul 27

Reprimirea libertăţilor după răsturnarea dictaturii antonesciene………………… 655

Situaţia baptiştilor creată după răsturnarea dictaturii……………………………. 656

Intervenţiile Uniunii…………………………………………………………………………. 656

Ordinul de redeschidere a bisericilor închise………………………………………… 658

Decretul-lege nr. 548/944………………………………………………………………….. 658

Decretul-lege nr. 553/1944………………………………………………………………… 659

Refacerea cultică………………………………………………………………………………. 661

Mărinimia faţă de duşmani……………………………………………………………….. 662

VOLUMUL III

Cuvânt înainte………………………………………………………………………………………… 681

Introducere…………………………………………………………………………………………….. 683

Capitolul 1

Activitatea cultică imediat după primirea libertăţilor…………………………………. 685

O privire retrospectivă asupra prigoanei………………………………………………. 685

Sfârşitul prigoanei antonesciene………………………………………………………….. 686

Statutul de organizare a Cultului Creştin Baptist din România ……………. 688

Întrezărirea unui nou pericol …………………………………………………………….. 688

Constituţia din 1948 ………………………………………………………………………… 689

Temeiul legal al fiinţării …………………………………………………………………… 690

Noua Lege a Cultelor ………………………………………………………………………. 690

Congresul al XX-lea…………………………………………………………………………. 692

Diverse activităţi cultice…………………………………………………………………….. 693

Regruparea comunităţilor bisericeşti ………………………………………………….. 694

Reînscrierea proprietăţilor………………………………………………………………….. 694

Retipărirea cărţii de cântări……………………………………………………………….. 696

Capitolul 2

Activităţile de reorganizare a cultului………………………………………………………. 697

Stări de neînţeles …………………………………………………………………………….. 697

Tratamentul din închisorile comuniste………………………………………………… 698

Produsul acestei inchiziţii………………………………………………………………….. 699

Activităţi de reorganizare a comunităţilor ………………………………………….. 700

Alte acţiuni de reorganizare ……………………………………………………………… 703

Capitolul 3

Schimbările din anul 1948: noua Lege a Cultelor. Un nou statut. O nouă recunoaştere……………………………………………………………………………….. 706

Vizita ministrului la Seminar…………………………………………………………….. 706

Fragmente din Legea nr. 62/948………………………………………………………… 707

Noua lege pentru regimul general al cultelor religioase ………………………… 709

Congresul al XXI-lea din 1948 …………………………………………………………. 712

Decizia Ministerului Cultelor nr. 42.898 ……………………………………………..714

Vizita ministrului Cultelor la Moscova…………………………………………………714

Noul statut al Cultului Creştin Baptist, din 1948 ……………………………….. 715

Decretul nr. 1203 cu recunoaşterea de cult …………………………………………..717

Constituirea federaţiei reprezentative a cultelor

evanghelice recunoscute în R.P.R…………………………………………………………719

Festivităţile ocazionate de recunoaşterea cultelor …………………………………. 721

Congresul al XXII-lea………………………………………………………………………. 722

Un preludiu sinistru………………………………………………………………………….. 722

Capitolul 4

Arhitectura bisericească baptistă……………………………………………………………… 724

Factori determinanţi în improvizarea unor stiluri proprii ……………………… 725

Influenţa stilului de sinagogi …………………………………………………………….. 726

Apariţia altor stiluri …………………………………………………………………………. 726

Stilul cărăşean …………………………………………………………………………………. 728

Amenajarea prin transformarea caselor simple …………………………………….. 729

Arhitectonica interiorului …………………………………………………………………. 730

Baptisteriile interioare ………………………………………………………………………..731

Inscripţiile de pe frontispicii ……………………………………………………………….731

Capitolul 5

Instituirea împuterniciţilor judeţeni şi raionali………………………………………….. 734

Primele observaţii asupra activităţilor împuterniciţilor judeţeni şi raionali 734

Corupţia împuterniciţilor…………………………………………………………………… 736

Alte activităţi ale împuterniciţilor în bisericile baptiste…………………………. 736

Recrutarea de informatori………………………………………………………………….. 738

Politica statisticilor reduse…………………………………………………………………. 739

Intimidarea cu destituirea sau cu reducerea salariului…………………………….. 739

Instrumente ale unei ideologii, ale ateismului………………………………………..741

Capitolul 6

Impunerea reglementării serviciilor divine din bisericile baptiste………………… 744

Reducerea numărului comunităţilor bisericeşti baptiste…………………………. 744

Ideea de reducere a serviciilor divine din biserici……………………………………746

Memoriul celor doi………………………………………………………………………………747

Presiunile Ministerului Cultelor…………………………………………………………..748

Reuşita prin presiunile primăriilor locale………………………………………………749

Noul orar al serviciilor divine ……………………………………………………………..749

Capitolul 7

Replieri şi activităţi bisericeşti făcute în ascuns…………………………………………..753

Ordinarea de diaconi în biserici ………………………………………………………….753

Botezurile neautorizate, făcute noaptea, iar în unele locuri cu mască …….. 754

Schimbările cu privire la Cina Domnului …………………………………………… 756

Schimbarea numelui Şcolii Duminicale ……………………………………………….757

Noul format al activităţii tineretului ………………………………………………….. 758

Folosirea actelor de binecuvântare a copiilor ca ocazii

pentru ţinerea serviciilor divine de după-masa ………………………………………759

Mutarea nunţilor în ziua de duminică după-masă sau seara ……………………759

Lupta şi rezistenţa în hărţuiala cu ateismul ………………………………………… 760

Capitolul 8

Activitatea Seminarului Teologic Baptist din Bucureşti………………………………762

Retragerea recunoaşterii directorului Ioan Socaciu

şi a directorului adjunct Alexa Popovici ……………………………………………… 763

Impunerea ca profesor a lui Ioan Ghertel …………………………………………… 764

Desfăşurarea cursurilor …………………………………………………………………….. 764

O nouă decizie de recunoaştere a Seminarului ……………………………………..767

Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea

Seminarului Teologic Baptist ……………………………………………………………. 768

Capitolul 9

Arondarea forţată a bisericilor baptiste…………………………………………………….. 770

Statistica anului 1957………………………………………………………………………… 770

Statistica anului 1959 ……………………………………………………………………….. 771

Statistica anului 1961 ……………………………………………………………………….. 771

Comportarea credincioşilor în vremurile aspre de hăituire ……………………. 773

O latură ascunsă, nemărturisită a ateilor comunişti………………………………..774

Mulţimea cererilor de a se reaproba deschiderea bisericii ……………………… 775

Capitolul 10

Teroarea provocată de retragerea recunoaşterii………………………………………….. 777

Introducerea carnetelor pastorale ……………………………………………………….. 778

Jocul cu retragerea recunoaşterii ………………………………………………………… 779

Interdicţia contactului cu străinii ………………………………………………………. 780

Dezastrul generat de întreţinerea corespondenţei ………………………………… 780

Regizarea de învinuiri complotiste …………………………………………………….. 781

Alte diverse încercări nereuşite…………………………………………………………… 781

Captolul 11

Lucrarea de propovăduire prin radio………………………………………………………… 783

O contraacţiune creştină …………………………………………………………………… 783

Contradicţia de învăţături ………………………………………………………………… 784

Apariţia predicilor la radio ……………………………………………………………….. 784

Staţia Trans World Radio …………………………………………………………………. 784

Alte staţii de radio în limba română ………………………………………………….. 785

Un singur obiectiv …………………………………………………………………………… 786

Importanţa lucrării prin radio …………………………………………………………… 787

Capitolul 12

Născocirea de învinuiri grave spre a fi temei persecuţiei……………………………… 789

Capitolul 13

Neconformismul nostru la acţiunile comuniste…………………………………………. 797

Întrunirea Arlus de la sala Fantasio …………………………………………………… 797

Arestarea unor pastori baptişti ………………………………………………………….. 799

Arestarea grupului V. V. Moisescu din Arad……………………………………….. 800

Retrogradări şi izgoniri ori mutări din serviciu …………………………………… 801

Amenzi mari aplicate unor baptişti ……………………………………………………. 802

Dictatul inspectorilor Departamentului Cultelor …………………………………. 803

Capitolul 14

Alte acţiuni de persecuţie suferite de baptişti…………………………………………….. 806

Textul jurământului de fidelitate cerut absolvenţilor……………………………… 807

Persecuţia mascată sub denumirea de luptă împotriva

superstiţiei şi a misticismului …………………………………………………………….. 808

Suprimarea oricărei forme de învăţământ religios ………………………………… 809

Dărâmarea de case de rugăciuni ………………………………………………………….810

Percheziţii minuţioase la domicilii ………………………………………………………811

Supravegherea şi urmărirea de către Securitate ……………………………………. 812

Arestări în masă ale credincioşilor …………………………………………………….. 813

Uciderea unor persoane în circumstanţe inexplicabile ……………………………814

Vânătoarea după treziţi …………………………………………………………………….. 815

Schimbarea tacticii în lupta contra religiei ……………………………………………816

Capitolul 15

Sugrumarea vieţii religioase a baptiştilor……………………………………………………818

Şicanările premeditate şi neîncetate ……………………………………………………..818

Scontarea pe inaniţia spirituală …………………………………………………………. 820

Fabricarea de legi cu dublă posibilitate ……………………………………………….. 820

Declaraţii mincinoase de înşelare a opiniei publice mondiale…………………. 823

Protestul deschis, prin scrisori şi prin memorii difuzate în popor ………….. 824

Constituirea organizaţiei de apărare a libertăţilor

religioase şi de conştiinţă ………………………………………………………………….. 824

Încercarea Uniunii de a stopa acţiunile de protest ……………………………….. 825

Capitolul 16

Refugiaţii din calea persecuţiei………………………………………………………………… 828

Măsuri de împiedicare a trecerii frontierelor ……………………………………….. 828

Procesul de admitere în altă ţară ……………………………………………………….. 830

Mirajul şi magnetismul libertăţii ……………………………………………………….. 831

Situaţia prezentă ……………………………………………………………………………… 832

Capitolul 17

Desfăşurarea lucrării în diferite provincii…………………………………………………. 833

Lucrarea în celelalte provincii ……………………………………………………………. 840

Capitolul 18

S-a apropiat sfârşitul………………………………………………………………………………. 844

Cei doi dictatori……………………………………………………………………………….. 844

Primele faze ale planului ………………………………………………………………….. 846

Despre alte metode de persecuţie a baptiştilor …………………………………….. 848

Alte forme brutale de gâtuire a activităţilor baptiste ……………………………. 850

Recunoaşterea activităţilor barbare …………………………………………………….. 852

VOLUMUL 1

Bibliografie

Capitolul 1……………………………………………………………………………………………… 865

Capitolul 2……………………………………………………………………………………………… 865

Capitolul 3……………………………………………………………………………………………… 865

Capitolul 4……………………………………………………………………………………………… 866

Capitolul 5……………………………………………………………………………………………… 867

Capitolul 6……………………………………………………………………………………………… 868

Capitolul 7……………………………………………………………………………………………… 868

Capitolul 8……………………………………………………………………………………………… 869

Capitolul 9……………………………………………………………………………………………… 869

Capitolul 10……………………………………………………………………………………………. 870

Capitolul 11……………………………………………………………………………………………. 870

Capitolul 12……………………………………………………………………………………………. 871

Capitolul 13……………………………………………………………………………………………. 872

Capitolul 14……………………………………………………………………………………………. 872

Capitolul 15……………………………………………………………………………………………. 872

Capitolul 16……………………………………………………………………………………………. 873

Lista domnitorilor

Domnii Ţării Româneşti…………………………………………………………………………..874

Domnii Moldovei……………………………………………………………………………………..874

Principatele Unite, apoi România……………………………………………………………….874

Guvernatorii Transilvaniei…………………………………………………………………………874

VOLUMUL 2

Note

Capitolul 1……………………………………………………………………………………………… 875

Capitolul 2……………………………………………………………………………………………… 876

Capitolul 3……………………………………………………………………………………………… 877

Capitolul 4……………………………………………………………………………………………… 878

Capitolul 5……………………………………………………………………………………………… 879

Capitolul 6……………………………………………………………………………………………… 881

Capitolul 7……………………………………………………………………………………………… 882

Capitolul 8……………………………………………………………………………………………… 885

Capitolul 9……………………………………………………………………………………………… 887

Capitolul 10……………………………………………………………………………………………. 889

Capitolul 11……………………………………………………………………………………………. 891

Capitolul 12……………………………………………………………………………………………. 893

Capitolul 13……………………………………………………………………………………………. 897

Capitolul 14……………………………………………………………………………………………. 901

Capitolul 15……………………………………………………………………………………………. 905

Capitolul 16……………………………………………………………………………………………. 908

Capitolul 17……………………………………………………………………………………………..910

Capitolul 18……………………………………………………………………………………………..911

Capitolul 19……………………………………………………………………………………………..914

Capitolul 20……………………………………………………………………………………………..916

Capitolul 21……………………………………………………………………………………………..917

Capitolul 22……………………………………………………………………………………………..918

Capitolul 23……………………………………………………………………………………………. 920

Capitolul 24……………………………………………………………………………………………. 921

Capitolul 25……………………………………………………………………………………………. 922

Capitolul 26……………………………………………………………………………………………. 923

Capitolul 27……………………………………………………………………………………………. 924

Anexa A

Tabel nominal al miniştrilor Cultelor şl Artelor între anii 1919 şi 1944………… 926

Anexa B

Conducerea Uniunii între anii 1919 şi 1944……………………………………………….. 927

I. Preşedinţi……………………………………………………………………………………………. 927

II. Vicepreşedinţi……………………………………………………………………………………. 927

III. Secretari generali………………………………………………………………………………. 928

IV. Casieri……………………………………………………………………………………………… 928

Anexa C

I. Lista directorilor de Seminar………………………………………………………………… 929

II. Lista redactorilor de reviste…………………………………………………………………. 929

Anexa D

Sumarul congreselor baptiste……………………………………………………………………. 930

 

 

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

 
%d blogeri au apreciat asta: